اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

ازدواج موقت

ازدواج موقت   عقد نکاحی است که برای مدت معین و با مهریه معلوم بین زوجین ایجاد می شود و با اتمام زمان رابطه زوجیت از […]