اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

ازدواج موقت

ازدواج موقت ازدواج موقت عقد نکاحی است که برای مدت معین و با مهریه معلوم بین زوجین ایجاد می شود و با اتمام زمان رابطه زوجیت […]