اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

انحلال شرکت

انحلال شرکت   شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود : ۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده […]