آبان ۲۲, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران ( بخش سوم )

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران ( بخش سوم ) تبصره ۱ ماده (۵۶۲) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش دوم)

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش دوم) در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۵
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش اول)

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش اول) در این مطلب توسط وکیل پایه یک دادگستری با دیدگاه قانون در مورد تخریب اموال تاریخی […]