شهریور ۲, ۱۳۹۸
سهم الارث مال مشاع

سهم الارث

سهم الارث ارث چیست ؟ ارث اموالی است که از شخص فوت شده بر جای می ماند و طبق قوانین برای نزدیکان او سهم الارث تعیین می […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

تقسیم ارث

دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسیم ارث برای تقسیم ارث در قدم اول باید برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمایید و به شورای حل اختلاف […]