اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی امروزه سازمانهای دولتی مانند شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی جهت اجرای برنامه های عمومی […]