اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تمکین

تمکین   تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن […]