اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در مورد ثبت اختراع

مشاوره حقوقی در مورد ثبت اختراع در موسسه چتر عدالت ایرانیان در معنی لغوی به حق اختراع نوآوری گفته می شود. در تعریفی که در علم […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت اختراع

ثبت اختراع طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را […]