اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی   شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک […]