آبان ۱۲, ۱۳۹۵
ديه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت چهارم)

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت چهارم)   طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى: اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۵
ديه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت دوم)

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت دوم) دیه زن و مرد چگونه محاسبه می شود در حالى که امروز در سطح بین‏ المللى […]