اسفند ۴, ۱۳۹۷
وکیل دیه نرخ دیه

مزایای کمک گرفتن از وکیل دیه

وکیل دیه بر اساس قوانین اسلام خون بها و یا همان دیه پول و یا مالی می باشد که به دلیل کشته شدن یک انسان و […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

دیه و مسائل آن

دیه و مسائل آن دیه هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد. که […]