اسفند ۲۱, ۱۳۹۳
جرایم رایانه ای

وکالت در دعاوی کیفری

وکالت در دعاوی کیفری وکالت در دعاوی کیفری جرم رایانه­ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست آوردن اطلاعات شخصی […]