آبان ۹, ۱۳۹۵
شكنجه

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت چهارم)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت چهارم) شکنجه ۲ . شخصیت شکنجه گر: مقررات ماده ۱۹۸۴ ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی […]
آبان ۹, ۱۳۹۵

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت دوم)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت دوم) نظام کیفری منع شکنجه الف ـ منشاء قرارداد ۱۹۸۴ حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد […]
آبان ۹, ۱۳۹۵
شكنجه

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت اول)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت اول) شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت اول) پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در […]