اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

قتل

قتل   قتل را در متون فقهی ازهاق نفس معصومه تعریف کرده ­اند. مفهوم اصطلاحی قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب […]