مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

نحوه مطالبه و واخواست سفته

نکاتی جهت مطالبه و واخواست سفته چه زمانی باید واخواست سفته را تسلیم دادگاه کرد سفته برگه ای است که در بسیاری از مبادلات،معاملات و یا برای ضمانت مورد […]