مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
وصیت نامه قانونی

تنظیم وصیت نامه قانونی و معتبر

تنظیم وصیت نامه قانونی و معتبر تنظیم وصیت نامه قانونی و معتبر هم از نظر شرعی توصیه شده است و هم از نظر عرفی و قانونی. […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وصیت

وصیت وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور […]