مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
فرجام خواهی

توضیحاتی مختصر از وظایف حقوقی قاضی در قانون اساسی

توضیحاتی مختصر از وظایف حقوقی قاضی در قانون اساسی با توجه به این موضوع که مقام قضاوت در اسلام بسیار حساس می باشد و امر قضاوت […]