اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی خانواده

وکالت در دعاوی خانواده وکالت در دعاوی خانواده اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده […]