اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

پرونده فاطمه هاشمی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است

پرونده فاطمه هاشمی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است وکیل مدافع فاطمه هاشمی گفت که پرونده موکلش هنوز به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است. هوشنگ پوربابایی […]