ابلاغیه

ابلاغیه چیست؟

از جمله مسایل اساسی و مهم در فرایند دادرسی در دادگاه های دادگستری این می باشد

که طرفین از خود دعوا و همین طور مفاد آن اطلاعات کافی داشته باشند.

 

و با توجه به اهمیتی که قانون گذار برای آگاهی از جزییات متصور است،

در قانون آیین دادرسی مدنی این امر را پیش بینی کرده

و از همین رو احکام مربوط به ابلاغ را جز قواعد آمره به حساب می آورد.

 

برای مشاوره حقوقی مهریه ، طلاق توافقی، چک، ثبت برند و … با ما تماس بگیرید.

 

ابلاغیه

 

و این بدین معنی است که این قواعد دارای اهمیت بسیاری در نظام اجتماعی بوده

و حتما بایستی انجام شوند و افراد نمی تاوند بر خلاف آن به توافق رسیده و آن را نادیده بگیرند.

در تعریف ابلاغ باید بگوییم که فرایندی قانونی می باشد

که بر اساس آن مخاطب را از مفاد دادرسی و تشریفات آن آگاه می کنند.

 

در زمانی که یک دعوا برای اولین بار در دادگستری مطرح می شود و برای آن پرونده تشکیل می شود.

نخستین دستوری که از سمت دادگاه صادر می شود، ابلاغ نمودن یک نسخه از دادخواست

به خوانده دعوا است؛ که اصطلاحا به آن ابلاغیه می گویند.

 

بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قرار و یا حکمی را نمی توان اجرایی کرد؛

مگر در صورتی که به شکل حضوری و یا به شکل دادنامه و یا رونوشت گواهی شده ی آن به طرفین و یا وکیل آن ها ابلاغ شود.

 

باید بگوییم که ابلاغ باید بر اساس تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی

در مورد انواع ابلاغ مانند ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی معین شده است، صورت گیرد.

 

در حال حاضر سامانه ای با نام سامانه ثنا جهت مشاهده ی  ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی

به وسیله ی قوه قضاییه تاسیس شده است که افراد می توانند از طریق آن برای دیدن ابلاغ های خود اقدام نمایند.