اثبات نسبت

اثبات نسبت

دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛

یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است

در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت کند فرزند دیگری است

یا شخصی می‌خواهد اثبات کند که پدر یا مادر طفلی است.

در مناطقی که ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند نواحی روستایی یا مناطق عشایری، ممکن است

در خصوص اثبات نسب با مشکلاتی مواجه شویم.

همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور

به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین است

زمانی که پدر و مادر طفلی که فرزند خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار کرده‌اند،

در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا کنند.

دعاوی کیفری اثبات نسب
 
دلایل قابل استناد جهت اثبات نسب:

قانون‌گذار برای اثبات نسب مقرراتی را تعیین کرده که یکی اقرار است

که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسبت دانسته شده (می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکم فرماست؛

اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند،

هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت

به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد.

و دیگری اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛

به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد

و دارای فرزند شوند، قانونگذار فرزند را منتسب به شوهر می داند و این امر نیاز به اثبات ندارد.

قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛

اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد.

سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی  نیز می‌تواند

در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی،

شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند.

بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده

و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست.

یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح،

اما در ایران قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است

که نتیجه آن معتبر بوده و همانطور که قاعده فراش قابل قبول است این آزمایش که طبق نظر متخصصین تا۹۹/۹% صحت دارد،

به طریق اولی مورد قبول است.