بررسی خشونت خانگی – خشونت خانگی و مقابله با آن

بررسی خشونت خانگی – خشونت خانگی و مقابله با آن

بررسی خشونت خانگی :

یکی از مهم ترین مساله ها و آسیب های اجتماعی و خانوادگی که در سراسر جهان

در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می شود تا از وقوع آن جلوگیری شود

و راه هایی برای مقابله با آن ارائه شود خشونت خانگی است.

 

خشونت خانگی می تواند شامل هر نوع خشونتی باشد

که در چهارچوب خانواده و زندگی شخصی افراد ممکن است اتفاق بیفتد.

 

در طول تاریخ و طی بررسی مساله های مدنی و اجتماعی جوامع بیشتر قربانیان خشونت خانگی زنان و دختران بوده اند

اما موارد کمی هم وجود داشته است که مردان و پسران قربانی خشونت های خانگی شده اند.

 

نوعی از خشونت خانگی که گریبان گیر کودکان است در قالب کودک آزاری مطرح می شود و جدا از آن بررسی می شود.

 

بررسی خشونت خانگی – خشونت خانگی و مقابله با آن

 

خشونت خانگی انواع مختلفی دارد:

«هر نوع عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی و جنسی و روانی زنان شود.»

این تعریف، تعریف سازمان ملل برای خشونت خانگی علیه زنان است که بر اساس آن چهار نوع خشونت خانگی داریم:

جسمی، جنسی، عاطفی و روانی ، کلامی

علاوه بر این موارد ازدواج اجباری افراد و ازدواج و بارداری کودکان زیر هجده سال در مقوله خشونت های خانگی قرار می گیرد.

 

قانون مجازات اسلامی درباره خشونت خانگی و مقابله با آن چه تدبیری اندیشیده است؟

در قانون مجازات اسلامی اختصاصا ایت مقوله بررسی نشده است و راه کاری برای آن ارائه نشده است.

تنها در شرایطی که خشونت های انجام شده ( مانند ضرب و جرح ) در قانون به عنوان جرم تلقی شده باشد

برای آن مجازات و دیه در نظر گرفته می شود.

البته لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

هرکس در مکان های عمومی برای زنان و کودکان مزاحمت ایجاد کند

و با الفاظ و رفتارهای بر خلاف شان و حیثیت باعث آزار و مزاحمت شود مجازات هایی خواهد داشت.