تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش پایانی)

 

در مطالب گذشته از مبحث تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان توضیحات جامعی را ارائه کرد که در این مطلب همه توضیحات و نکات حقوقی مربوط به این موضوع را به پایان می رساند .

 

تعادل قوا

وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد :

تفکیک قوا ؛ نظارت و تعادل:

در نظام سیاسی ایران رئیس قوه مجریه و نمایندگان مجلس مستقلا از طرف مردم انتخاب می شوند و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری.در کنار تفکیک قوائی که وجود دارد،نظارت و تعادل هم بین قوا برقرار است .

رئیس جمهور و وزرایش در برابر مجلس مسئولند و باید پاسخگو باشند.

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم) را نیز مطالعه نمایید .

همچنین امکان عزل رئیس جمهور توسط مجلس وجود دارد هر چند این امر باید با موافقت رهبری صورت گیرد.

قوای مجریه و مقننه بر سر مسائل اساسی در تصمیم سازی یا در اختلافات به مذاکره و چانه زنی در جلسه ای مشترک می پردازند.

در مجلس علی رغم اینکه کار تخصصی توسط کمیسیون ها صورت می گیرد،اغلب منافع بسیاری از گروهها در تصمیم گیریها در نظر گرفته نمی شود.

با استفاده از این سایت می توانید از انواع مشاوره حقوقی توسط وکلای مجرب بهره مند شوید .

یک دلیل این امر نبود احزاب قوی است که به تجمیع خواسته ها بپردازند و نیز اصناف و گروههای فشاری که ازحقوق خود در تصمیم گیری ها دفاع نمایند.در حوزه اقتصادی نقش قوه مجریه پررنگتر از قوه مقننه است و نیز در حوزه فرهنگی.

گاهی اوقات هم مشخص نیست که در یک مسئله بخصوص چه کسی حرف اخر را می زند و یا تصمیم گیری نهایی توسط چه نهادی باید صورت گیرد(به عنوان مثال در مسئله سهمیه بندی بنزین و فروش بنزین آزاد).تصمیم گیری در دستگاه اجرائی غالبا متمرکز است و در تهران برای سایراستانها و شهرستانها بودجه بندی و تعیین تکلیف می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی