تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

۱.کپی آگهی تاسیس

۲.کپی روزنامه رسمی

۳.مدارک شناسایی همه اعضا

۴.در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات

تغییرات مدیران شرکت

مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند.

مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند که در حالت اول زمانی ست

که برای بار نخست بعد از تاسیس انتصاب شده باشند و حالت دوم زمانی ست که مدت مدیریت

مدیران پایان یافته یا به هر دلیل عزل یا استعفا داده اند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

۱.کپی آگهی تاسیس

۲.کپی روزنامه رسمی

۳.مدارک شناسایی همه اعضا

۴.در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات.

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی شرکت

۴- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت :

۱.کپی آگهی تاسیس
۲.کپی روزنامه رسمی
۳.کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴.درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات.

مروری بر فرآیند ثبت شرکت تغییر آدرس شرکت

تغییر نام شرکت ها

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است

که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد.

این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.

مدارک مورد نیاز:

۱.کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

۲.کپی روزنامه رسمی