تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند

که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می تواند

افزایش یا کاهش مورد یا مواردی به موضوعات آن باشد یا تغییر کلی

موضوع اولیه که طی مراحل وصورتجلساتی انجام می شود.

البته نکته حائز توجه و قابل توجه این است که شرکتهای با موضوعات

خاصی که ذیلا آورده شده است مستقیما قابل ثبت اولیه و تغییرات نبوده

و ثبت این نوع از شرکتها و تغییرات آنها منوط به اخذ مجوز و استعلام از سازمان ذیربط است.

موضوعات مذکور عبارتند از:

۱.تبلیغاتی ۲.فرهنگی هنری ۳.چاپ ۴.حمل ونقل(به هر نحو) و اتومبیل کرایه و آژانس و املاک ۵.نگهداری کودک و سالمند ۶.آتش نشانی و اطفا حریق ۷.خدمات درمانی و پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات:

۱.کپی آگهی تاسیس
۲.کپی روزنامه رسمی
۳.کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴.درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات

تغییر نام شرکت ها

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد.

این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.

مدارک مورد نیاز:

۱.کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

۲.کپی روزنامه رسمی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

۱.کپی آگهی تاسیس

۲.کپی روزنامه رسمی

۳.مدارک شناسایی همه اعضا

۴.در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات.

مروری بر فرآیند ثبت شرکت تغییر موضوع شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی شرکت

۴- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه