تغییر نام شرکت

 

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد.

این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.

 

مدارک مورد نیاز:

۱.کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

۲.کپی روزنامه رسمی

مروری بر فرآیند ثبت شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء

و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی شرکت

۴- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت :

۱.کپی آگهی تاسیس
۲.کپی روزنامه رسمی
۳.کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴.درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات