دعاوی کیفری حکم قطعی طلاق لازم الااجراست - حکم قطعی چیست

تفاوت دعاوی کیفری با دعاوی حقوقی

بعضی از دعاوی ها مانند دعاوی مطالبه ی وجه چک به دو شکل حقوقی و کیفری قابل طرح می باشند

ولی مراجعان در اکثر مواقع با ویژگی های هر کدام از این نوع دعاوی ها و تفاوت میان ها

و همین طور مراحل آن آشنایی کافی را ندارند و به همین خاطر دچار سردر گمی در مراجع قضایی می شوند

و مدت زمان لازم برای به نتیجه رساندن پرونده ی آن ها ممکن است تا طولانی شود.

به همین خاطر در این مطب قصد داریم تا تفاوت های ما بین این دو دعاوی را توضیح دهیم.

 

دعاوی کیفری

 

از جمله تفاوت هایی که در میان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی وجود دارد به شرح زیر است:

_ در دعاوی کیفری؛ دادگاه بعد از این که اتهام متهم اثبات شد وی را به تحمل مجازات محکوم می کنند

ولی در دعاوی حقوقی دادگاه فرد خاطی را ملزم به جبران حقوق قانونی فردی می کند که دچار ضرر و زیان شده است.

 

_ دادخواست حقوقی حتما بایستی در برگه ی مخصوص دادخواست تنظیم شود

ولی شکایت دعوای کیفری را می توان در هر نوع برگه ای تنظیم نمود.

 

_ در دعاوی که حقوقی باشند؛ در صورتی که خواهان دعوا رضایت بدهد، پرونده بسته شده

و مختومه اعلام می شود ولی در دعوای کیفری حتی با وجود این که شاکی رضایت دهد،

پرونده بسته نشده و بایستی آثار معنوی جرم نیز جبران شود.

 

_ اصطلاحات شاکی، مشتکی عنه ( متهم ) و اتهام در دعاوی کیفری

به ترتیب خواهان، خوانده و خواسته در دعاوی حقوقی می باشد.

_ یک وکیل کیفری متخصص بایستی تجربه ی کافی در زمینه ی دعاوی کیفری را دارا باشد.

 

در دعوای کیفری، ابلاغ دعوا برای فرد متهم به وسیله ی احضاریه صورت می گیرد

و در در حالی است که در دعاوی حقوقی این کار به وسیله ی اخطاریه انجام می پذیرد.