ثبت اختراع

طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع :

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند

و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت و مانند آنها حل می نماید.

طبق توضیح ماده ۱ قانون ثبت ، اختراعی که کاربردی و دارای ابتکار و جدید نباشد قابلیت ثبت ندارد.

امروزه با توجه به مقررات جدید قانون ثبت اختراعات و نیاز به تایید مراحل مختلف

از سوی مراجع ذیصلاح ،ثبت اختراع یک موضوع تخصصی به حساب می آید

که این امر توسط وکلای متخصص ثبی در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان صورت می پذیرد.

اولین قدم در راستای ثبت اختراع ،تکمیل اظهارنامه به صورت الکترونیکی

در پایگاه اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی می باشد که از جمله مراحل آن تعیین موضوع اختراع ،

توصیف ادعا ،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم ارائه نقشه مربوط به اختراع می باشد.

شما می توانید قبل از اقدامات ثبتی  مشاوره حضوری را با وکلای متخصص ثبتی  موسسه تجربه نمایید.

خدمات ثبتی ثبت اختراع

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

ماده ۱ – اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا
فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و
مانند آنها حل می‌نماید.
‎‎‎ماده ۲ – اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی
باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای
دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی
کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از
صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و
خدمات نیز می‌شود.

حقوق و گواهینامه انحصاری اختراع

‎‎‎ماده ۳ – گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از
اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
‎‎‎ماده ۴ – موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:
‎‎‎الف – کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.
‎‎‎ب – طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی واجتماعی‌.
‎‎‎ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.
‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای
مزبور نمی‌شود.
‎‎‎د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک
تولید آنها.