ثبت شرکت بامسئولیت محدود

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد .

این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به

میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .

مروری بر فرآیند ثبت شرکت ثبت شرکت بامسئولیت محدود

نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود

۱-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.
۲-قید عبارت بامسئولیت محدود در ثبت اینگونه شرکت الزامی است ، در غیر اینصورت شرکت

در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
۳-نام هیچ یک از شرکاء نباید در کنار اسم شرکت درج شود در غیر اینصورت

آن شریک در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است و وی مسئولیت کلیه تعهدات و قروض شرکت بر عهده دارد.
۴- انتقال سهم الشرکه مستلزم رضایت عده ای از شرکایی است که حداقل سه

چهارم سرمایه متعلق به ایشان بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
۵-انتقاال سهم الشرکه به غیر فقط از طریق تنظیم سند رسمی امکانپذیر است.
۶-مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت انتخاب شوند.
۷-تصمیمات راجع به شرکت می بایست به تصویب اکثریت شرکایی که مالکیت نصف سرمایه را دارند برسد.
۸-هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی می باشد.
۹-تغییرات راجع به اساسنامه مستلزم تصویب اکثریت عددی شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.
۱۰- تغییر تابعیت شرکت مستلزم تصویب اتفاق آرا می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۴-اقرارنامه
۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت بامسئولیت محدود از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.