ثبت شرکت نسبی

 

شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرکایه ای است که در شرکت گذاشته باشند.

نکات مربوط به شرکت نسبی

۱-ذکر عبارت شرکت نسبی و حداقل نام یکی از شرکاء در زمان ثبت شرکت ضروری است.

۲-اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که دارند مسئول پرداخت قروض می باشند.

۳-شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی وارد می شود به میزان سرمایه ای که می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که قبل از ورود او وجود داشته است .

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

 

۲-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.

۴-اقرارنامه

۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

*نحوه تأسیس و انحلال شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شرکت در میزان مسئولیت مدنی هریک از شرکا بعد از انحلال شرکت در مقابل بستانکاران می باشد.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی در شرکت نسبی از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.