ثبت طرح صنعتی علامت تجاری

ثبت طرح صنعتی

 

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت طرح صنعتی در مراجع ثبت اختراع باید طبق اصول جهموری اسلامی انجام شود و طرحهای صنعتی به هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی  با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است .

 

ثبت طرح صنعتی

مهم ترین نکته در خصوص طرح صنعتی همانطورکه در قانون آمده است جدید یا اصیل بودن است که این بدان معناست که طرح نباید از طریق انتشار یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای عموم افشاء شده باشد.

اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و ممکن است طراح به غیر از متقاضی باشد که در قسمت اخیر باید ذیحق بودن متقاضی برای ثبت طرح صنعتی محرز باشد. همچنین ممکن است طراحان متعدد و مالکیت نیز مختص یه یک شخص حقیقی یا حقوقی نباشد.

اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی اظهارنامه در صورت کامل بودن مدارک و وجود شرایط لازم که در مطالب فوق به آن اشاره شد ، طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط به انتشار آن را جهت درج در روزنامه رسمی صادر می نماید و پس از از انتشار آن در روزنامه رسمی گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید .

در غیر اینصورت آن را مردود اعلام می نماید .

مراحل ثبت طرح صنعتی

۱- ثبت اظهارنامه الکترونیکی طرح صنعتی

۲-صدور آگهی رسمی ثبت طرح صنعتی

۳- صدور گواهی ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

۱- تکمیل اظهارنامه الکترونیکی   ۲- کپی شناسنامه و کارت ملی طراح (حتماً باید شخص حقیقی باشد)   ۳-عکس طرح صنعتی مورد تقاضا (از ۶ نمای مختلف که گویای تمام زوایای طرح صنعتی باشد)   ۴- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک طرح صنعتی و در صورتیکه شخص حقوقی باشد کپی روزنامه تأسیس

شایان ذکر است مطالب فوق به صورت موجز و مختصر بوده و مراحل ثبت و اداری آن دارای نکات ظریف و خاص می باشد .

موسسه چتر عدالت ایرانیان با بهره گیری از وکلای پایه یک و متخصص در زمینه ثبت طرحهای صنعتی آمادگی دارد تا در این خصوص علاوه بر مشاوره تخصصی نسیبت به ثبت طرح های صنعتی و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی در کنار شما شهروندان محترم قدم بردارد .

و حامی حقوق شما باشد.