جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت شامل سه عنصر می شود که وکیل پایه یک دادگستری اینگونه در مورد آن توضیح می دهد :

عنصر قانونی جرم خیانت :

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا مواردی از قبیل چک و سفته و قبض و قبیل آن به عنوان

امانت یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و اشیای مذکور مسترد شود

یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او به امانت بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین

آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، از شش ماه تا سه سال محکوم  به حبس خواهد شد

عنصر مادی جرم خیانت در امانت :

عنصر مادی جرم شامل  استعمال ، تصاحب ، اتلاف  و  یا گم کردن مال

امانت گرفته شده  که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.که در ادامه به توضیح هریک می پردازیم .

اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ به آن اشاره شده است . .

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است ، به عنوان مثال شخصی گوشی موبایل خود را به دوستش امانت می دهد

تا از آن نگهداری کند ، ولی دوست آن شخص ، از آن گوشی برای مصارف شخصی استفاده می کند ..

تصاحب

یعنی شخصی که چیزی را به امانت گرفته ، به جای انجام وظیفه اش ، مال دیگری را از آن خود بداند

و با آن به گونه ای رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال امانت گرفته شده ، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است .

مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود .

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت :

عنصر معنوی جرم  ، شامل سوء نیت عام و سوءنیت خاص می باشد .

سوء نیت عام به معنی تصاحب مال دیگری ، از روی عمد ، استعمال ، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت است

و سوء نیت خاص یعنی تصمیم و اراده وارد کردن ضرر به دیگری است .

بر همین اصل ، تعدی یا تفریط مال امانت گرفته شده همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری می شود.

.

شرایط و اوضاع و احوال جرم :

برای این که جرم خیانت در امانت

به وقوع بپیوندد ، شرایطی لازم است که عبارت است از :

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد ، مال امانت گرفته شده ،

باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود ،

مال به امین به یکی از روش های  قانونی

و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد .

علاوه بر این ،  بین فعل مرتکب و

ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت وجود داشته باشد

در ادامه سایت چتر عدالت ، تفاوت بین سرقت و کلاه برداری با خیانت در امانت را شرح می دهد :

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری:

جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید است

و رفتار مرتکب  به نتیجه خاصی ختم می شود .

به این ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف ، بر اثر فعل مرتکب ، لازمه تحقق خیانت در امانت است .

در کلاهبرداری ، نتیجه جرم ، بردن مال غیر است ،

در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است.

اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است،

حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد.

در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که شخصی که دزدی می کند ،

مال دیگران را به صورت مخفی از آن ها می رباید که در جرم خیانت در امانت به این گونه نیست .

تحقق جرم منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است

که برای تحقق جرم لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات جرم  بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

در جریان مسائل حقوقی خود ، با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ،

در ارتباط باشید و از مشاوره حقوقی با وکلای این موسسه استفاده نمایید .