چک و سفته

دانستنی های حقوقی درباره چک و سفته

وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد :

انواع چک عبارتند از:

چک عادی : شخص  باتوجه به حساب جاری خود صادرمی کند صا حب چک تضمینش مبلغی (اعتباری) است که درحساب صادرکننده ی چک است.

چک تاییدشده: توسط شخص صادرمی شودوتوسط بانک محال علیه تایید می شود.

چک تضمین شده یاچک بانکی: چکی که به درخواست مشتری توسط بانک و باضمانت  بانک صادرمی شود.

چک مسافرتی : چکهایی که از بانکهای معتبر ایرانی صادرمی شوند چه در داخل کشور چه درخارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند.

دارنده چک: یا چک دروجه اوصادرشده باشد یا چک به نام اوپشت نویسی شده باشده باشدحامل چک باشد

(دروجه حامل ) و قائم مقام قانونی دعاوی مربوط به چک شامل نبود اعتبار یا ناکافی بودن مبلغ در حساب صادرکننده چک یا قلم خوردگی عدم پرداخت جعل گم شدن چک است.

نکته : تا قبل از تاریخی که درچک هست مبلغ قابل وصول نمی باشد.

خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی وحق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

اگرچک محل نداشته باشد و یا کمبود اعتبارداشته باشد بعد از اینکه گواهی به دارنده چک داده شد نسخه دوم از برگ عدم پرداخت را برای صادرکننده ارسال کند بانک اصل چک را درصورت کمبود اعتبار نگه می دارد و گواهینامه صادر می کند.

مجازات جرم صدورچک بلامحل:

از یک میلیون تومان کمتر: حداکثر۶ ماه حبس

ازیک میلیون تا ۵ میلیون تومان: از۶ ماه تا یکسال حبس

 از ۵ میلیون تومان بیشتر باشد: از یک سال تا ده سال و ممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال

چتر عدالت پیشنهاد میکند از مقاله : چک  نیز بهره ببرید .

در ادامه موسسه حقوقی چتر عدالت با وکلای مجرب و برجسته پایه یک دادگستری ارائه می دهد :

مشاوره حقوقی رایگان در طول ۲۴ ساعت از طریق تلگرام  وکالت در پرونده ها توسط وکیل متخصص همان موضوع √ تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی توسط وکلای متخصص √ حضور وکلای متخصص در دعاوی علامت تجاری و طرح های صنعتی √ بیمه حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی √ حضور وکیل در دفتر شما √ بیمه حقوقی چیست؟ ضمانتی است که درآن اشخاص حقیقی وحقوقی ، با بهره مندی از مساعدت وکلا وحقوقدانان ، حل وفصل مشکلات و دعاوی خود را به متخصصین سپرده و با آرامش خاطر به کسب و فعالیت وروزمره می پردازند. موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با برگزاری نشستی در دفتر موسسه از شرکتها ، موسسات ، وزارتخانه ها وسایر مراکز جهت تنظیم بیمه حقوقی فی ما بین ، در مراحل ذیل دعوت به عمل می آورد: پوشش بیمه حقوقی مشتمل بر سه مورد به شرح ذیل می باشد : ۱- مشاوره حقوقی : عبارت است از مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری و ثبتی ۲- تنظیم قرارداد ها : عبارت است از تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی و بررسی و نظارت قرارداد بر اساس قوانین موضوعه ۳- قبول وکالت