سند رسمی

سند رسمی چسیت؟ و چرا باید در معاملات از آن استفاده کرد؟

 

اگر سند رسمی داشته باشید در دعاوی حقوقی و کیفری خیلی راحت تر می توانید ادعای خود را ثابت کنید.

بنابراین اهمیت استفاده از اسناد رسمی را باید بهتر درک کنید و سعی کنید که در معاملاتتان حتما از اسناد رسمی استفاده کنید.

سند چیست؟

طبق ماده ۱۲۸۴  قوانین مدنی «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

پس مدرکی را می توان سند حساب کرد که دو شرط زیر را داشته باشد:

  • مکتوب باشد، بنابراین تمامی مدارکی که مکتوب نیستند را نمی توان سند حساب کرد.
  • در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشند.

 

سند رسمی

انواع سند و تفاوت های آن ها

سندها را در کل می توان به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم کرد.

اسناد عادی را می شود انکار کرد یا نسبت به صحیح بودن آن تردید داشت، اما در مورد اسناد رسمی چنین چیزی ممکن نیست.

سند رسمی دارای قدرت اجرایی است در حالی که دیگر اسناد فاقد قدرت اجرایی هستند.

تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است.

در حالی که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.

اصالت سند عادی را باید اثبات کرد اما برای اسناد رسمی چنین چیزی مطرح نمی باشد.

 

سند رسمی چیست؟ و چگونه تنظیم می شود؟

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف سند رسمی چنین بیان شده است:

« اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند».

هر سندی که شرایط بالا را نداشته باشد صرفا یک سند عادی محسوب می شود.

 

چه مراجعی می توانند سند رسمی تنظیم کنند؟

  • دفاتر اسناد رسمی
  • اداره ثبت اسناد و املاک
  • مأمورین رسمی که اختیار و صلاحیت این کار را داشته باشد، البته با رعایت مقررات قانونی

بنابراین استفاده از اسناد رسمی منطقی تر است چرا که اثبات و اقامه دعوی در آن آسان تر از اسناد عادی می باشد.