سهم ارث زن پس از مرگ شوهر

سهم ارث زن پس از مرگ شوهر:

در این نوشته قصد داریم نحوه محاسبه سهم ارث زن پس از مرگ شوهر را مورد بررسی قرار دهیم

بر اساس ماده ۸۶۱ قانون اساسی اگر زوج فوت کند و هیچ وارث دیگری نداشت

باشد همه اموال اعم از منقول و غیر منقول به زوجه می رسد ولی اگر از همسر خود فرزندی داشته باشد

زوجه از تمام اموال همسرش یک هشتم را به ارث می برد.

سهم ارث زن پس از مرگ شوهر

اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم

از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت،

دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد

اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی

از شوهر متوفی نداشته است،

ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد

براساس ماده ۹۴۰ زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث می‌برد و اگر زنی که در عقد موقت

مرد بوده ارث نخواهد برد. بر اساس ماده ۹۴۳

اگر مرد زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد)

طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

ارثیه زن بعد از وفات شوهر چقدر است:

لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود،

اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم

یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد

که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

سهم ارث زن پس از مرگ شوهر حتی در طلاق:

فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده

یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،

طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت،

هیچ ارثی نمی برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.