شکایت از پزشکان

شکایت از پزشکان

شکایت از پزشکان در چه شرایطی ممکن می شود؟

یکی از پر حاشیه ترین شغل هایی که مردم درباره آن زیاد صحبت می کنند شغل پزشکی است.

دلیل اصلی آن هم این است که پزشکی شغلی حساس و دقیق است که به طور مستقیم با سلامتی و جان افراد سر و کار دارد و

بروز کوچک ترین خطا یا کم ترین قصور ممکن است باعث ایجاد خسارت های جبران ناپذیر می شود.

کم کاری ها و خطاهای پزشکی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم های شبه عمد تلقی می شود.

 

شکایت از پزشکان

 

نکته ای که ذکر آن در این جا کمک کننده است این است که با انواع جرم ها آشنا شوید.

طبق قانون جرم های عمومی به طور کلی سه گروه هستند.

یک. جرم هایی که با نیت قبلی و از روی عمد به وقوع می پیوندد

دو. جرم هایی که غیر عمد یا شبه عمد انجام می شود و مجازات آن تعیین دیه است.

سه. جرم هایی که بدون نیت و صرفا بر اساس خطا و سهوا انجام شده است.

برای این جرم ها هم معمولا دیه به عنوان مجازات تعیین می شود.

 

کلیه خطاهایی که ممکن است از پزشکان  سر بزند:

بر اساس قانون خطا هایی که ممکن است توسط پزشکان انجام بشود در گروه های زیر قرار می گیرد:

  • عدم رعایت جانب احتیاط
  • نداشتن مهارت کافی
  • رعایت نکردن مقرارت و قانون های تعیین شده در این زمینه

هرکدام از نوع های خطاهای پزشکی بر اساس شرایط و قوانین تعیین شده مجازات های خاص خود را دارند.

 

در صورتی که پزشکی مرتکب خطایی بشود ، فرد شاکی می تواند از سه طریق شکایتش را مطرح کند.

یک. مرکز دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی

دو. شورای حل اختلاف مخصوص امور بهداشتی

سه. سازمان نظام پزشکی

در باره این که هر کدام از این سازمان ها چه وظیفه ای دارند در مقاله بعدی توضیح می دهیم.