طرح شکایت

طرح شکایت و اصول مربوط به آن

طرح شکایت هم مثل همه درخواست‌ های قانونی شرایطی کلی و اساسی دارد

که همه کسانی که می خواهد شکایت کنند باید ان را رعایت کنند.

هم چنین باید دید با توجه به تفاوت های دعاوی کیفری و حقوقی ، دادخواست حقوقی بهتر است یا شکایت کیفری

برای به دست آوردن اطلاعات درست در این زمینه بهتر است با یک وکیل و مشاور دعاوی حقوقی مشورت شود.

 

اهلیت داشتن شاکی

در جرم هایی که پیگیری آن مشروط به شکایت فرد است ، شخص باید در زمینه شکایت خود دارای اهلیت باشد.

اهلیت داشتن یعنی این که به سن لازم و قانونی رسیده باشد و عاقل باشد.

سن تکلیف برای دختر ۹ سالگی و برای پسر ۱۵ سالگی  مشخص شده اما دادگاه از سن ۱۸ سالگی به بعد فرد را دارای اهلیت می داند.

در این صورت شاکی اگر هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد ،

باید شکایت خود را از طریق یک قیم یا ولی مطرح کند.

 

شکایت شاکی

در بسیاری از پرونده ‌ها که جرم عمومی نیست و تنها با به جریان افتادن شکایت فرد شاکی و زیان ‌دیده پیگیری می ‌شود

حتماً باید شکواییه از سمت شاکی مطرح شود تا موضوع شکایت در دادسرا و دادگاه بررسی شود.

در غیر این صورت دادسرا و یا کلانتری وظیفه ای برای پیگیری ندارد.

در این شرایط موضوع شکایت ضایع شدن حق‌الناس است و شاکی خصوصی محسوب می‌شود.

 

طرح شکایت

شکواییه می ‌تواند از طرف خود شاکی یا وکیل شاکی تنظیم شود

در هر صورت یک سری اطلاعات کلی و پایه ای حتماً در آن ذکر شود.

این اطلاعات شامل موارد زیر است :

  • نام و نام خانوادگی
  • نام پدر
  • نشانی دقیق شاکی
  • موضوع شکایت
  • تاریخ و محل وقوع جرم
  • ضرر و زیان مالی که به شاکی خصوصی وارد شده
  • دلیل های محکمه پسند و راست
  • اسامی و مشخصات شاهد ها و مطلعین از دعوا در صورت امکان
  • مشخصات و نشانی فرد متهم یا فردی که از او شکایت شده