قابلیت انتقال سفته

قابلیت انتقال سفته

قابلیت انتقال سفته می تواند به روش های مختلف صورت بگیرد.

حواله کرد در سفته به فرد این امکان را می دهد که سفته را به فرد دیگری واگذار نماید.

 

اما باید بگوییم که حتی اگر عبارت حواله کرد نیز بر روی سفته وجود نداشت؛

کسی که سفته را دارد می تواند با پشت نویسی آن (ظهر نویسی) آن را به فرد دیگری منتقل نماید.

 

قابلیت انتقال سفته

 

ظهر نویسی چیست؟

ظهر نویسی به این معنی است که فردی که دارنده ی سفته می باشد

مطالبی را مبنی بر هدف وی از انتقال و یا دریافت سفته در پشت آن درج می کند

و زیر مطالبی را که نوشته است را امضا می کند.

 

و دارنده ی سفته می تواند جهت وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا این کار را برای وی انجام دهد.

به طور معمول ظهذ نویسی جهت انتقال می باشد ولی در صورتی که برای وکالت در وصول باشد؛

بایستی این موضوع صریحا در پشت سفته درج شده و سپس به امضای ظهر نویس نیز برسد.

 

باید بگوییم که فردی که با ظهر نویسی وکالت جهت وصول سفته را به دست می آورد

مانند دارنده ی سفته حق اقامه ی دعوی جهت وصول سفته را نیز خواهد داشت.

 

در صورتی که سفته ظهر نویسی های متعددی داشته باشد؛

در این صورت فردی که سفته را دارد برای مطالبه ی وجه آن بایستی به چه کسی مراجعه نماید؟

 

فردی که سفته را امضا نموده است و همه ی ظهر نویس ها در برابر دارنده ی آن دارای مسئولیت تضامنی می باشند

و این بدین معنی است که دارنده ی سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست این امکان امکان را دارد

که به صورت فردی یا چند و یا تمامی ظهر نویسان مراجعه نماید.

 

و باید بدانید که همین حق رجوع را هر کدام از ظهر نویس ها نیز در مقابل صادر کننده ی سفته

و همین طور ظهر نویس های ما قبل خود دارند.