مجازات جعل سند

مجازات جعل سند

در این مطلب می خواهیم در مورد جعل سند و استفاده از سند مجعول و مجازات جعل سند بحث کنیم.

در واقع جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم کاملا متفاوت و جداگانه به حساب می آیند

و بدین ترتیب در صورتی که فردی سندی را جعل کند و هم این که آن را استفاده کند،

مرتکب دو جرم جداگانه شده است که بر اساس قانون برای

هر کدام از آن ها مجازات های جداگانه ای در نظر گرفته شده است.

 

مجازات جعل سند

 

در صورت جعل کردن امضا و همین طور دست خط شخص رهبری

و یا یکی از روسای سه قوه ی نظام، فرد به مجازات سه الی پانزده سال حبس محکوم می شود.

 

در صورتی که متهم اقدام به جعل مهر و همین طور امضای کارمندان دولت

و مسئولین مانند وزرا، نماینده های مجلس، معاونین، قضات

و همین طور اعضای شورای نگهبان کند به مجازات یک الی ده سال حبس محکوم می شود.

و باید بگوییم که چنین مجازاتی برای جعل اسناد دولتی نیز در نظر گرفته می شود.

 

و از طرفی دیگر مجازات جعل اسناد عادی حبس از شش ماه الی دو سال بوده

و جزای نقدی آن نیز از سه الی دوازده میلیون می باشد.

 

و چون که چک و قولنامه اسناد عادی به حساب می آیند

از همین رو این مجازات برای جعل چک، امضا و قول نامه نیز شامل می شود.

 

یکی از رکن های اساسی جرم جعل سند این است که قابلیت ضرر وارد کردن آن محرز شود

و در غیر این صورت چیز درست شده نمی تواند قابلیت ضرر رساندن داشته باشد

و بدین ترتیب جرم جعل نیز محقق نخواهد شد و باید بگوییم

که ضرر شامل ضرر بالقوه و ضرر بالفعل می شود.

 

برای جرم استفاده کردن از سند مجعول بر اساس مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی

مجازات های جزای نقدی و حبس در نظر گرفته می شود.