محل تهیه سفته

محل تهیه سفته

محل تهیه سفته می تواند دستفروش های بازار بوده

تا برخی از دکه های روزنامه فروشی که اقدام به فروش سفته می کنند.

ولی یکی از مطمئن ترین محل ها برای تهیه کردن سفته، شعبه های بانک ملی می باشد.

 

در صورتی که شما سفته را از مکان ها نامعتبر خریداری نمایید،

ممکن است آن ها را با قیمتی بالاتر از آن چه مصوب شده است، به شما بفروشند.

 

محل تهیه سفته

 

و حتی این امکان وجود دارد که با گرفتن مبالغی بیش تر به شما سفته جعلی بدهند

که در این صورت برای شما دردسرهای بسیاری نیز به همراه خواهد داشت.

 

وکیل سفته

در واقع سفته به سندی گفته می شود که به وسیله ی آن امضا کننده تعهد می کند

که مبلغی را در مهلت مشخص و معین و یا به صورت عندالمطالبه

در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد وی پرداخت نماید.

 

وکیل سفته به دلیل آشنا بودن با قوانین مرتبط با سفته

و همین طور داشتن تجربیات مشابه در این زمینه به همین خاطر مشاوره با وکیل می تواند

در مسایل حقوقی مرتبط با سفته به شما کمک کرده

و راه حل های سریع و آسان پیش پای شما قرار دهد.

 

سفته بایستی علاوه بر امضا و یا مهر متعهد بایستی

دارای مشخص کننده مبلغ تعهد شده، تاریخ و گیرنده ی وجه باشد.

 

سفته نیز به نوعی وظیفه ی چک را بر عهده دارد

ولی به مرور زمان در معاملات چک جای دیگر اسناد مالی مانند سفته را گرفت.

 

زیرا جهت تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به ضمانتی است که اجرای تعهد را تضمین نماید

و از آن جایی که چک دارای جنبه کیفری می باشد،

این ضمانت را نیز دارا می باشد و سند سفته این ضمانت اجرایی کیفری را ندارد.

 

اشکال وصول سفته کدامند؟

برای وصول کردن سفته دو راه وجود دارد که اولین راه از طریق اجرای سند رسمی می باشد

که از آن جایی که سفته از جمله اسناد لازم الاجرا می باشد،

اگر دارنده ی سفته به تعهداتش عمل کرده باشد، می تواند به اداره ثبت مراجعه نموده

و خواهان توقف اموال فرد صادر کننده سفته باشد.

دومین راه نیز از طریق مراجعه قضایی می باشد.