با سلام و وقت بخیر خدمت شهروندان محترم شما می توانید با بیان سوالات حقوقی خود در کادر ذیل و درج ایمیل و شماره تماس ظرف مهلت ۲۴ ساعت پاسخ خود را از طرف وکلای پایه یک و متخصص موسسه در ایمیل خود دریافت نمایید. و چنانچه تقاضای مشاوره حضوری را دارید می توانید با شماره مؤسسه  ۸۸۸۱۳۷۸۸-۰۲۱  تماس حاصل فرمایید.

نمونه هایی از پرسش و پاسخ :

سوال : پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟
● پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ تغییر شغل باشد به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

سوال : چنانچه دارنده و صادرکننده چک در نحوه پرداخت مبلغ چک توافق کنند آیا موضوع چک بلامحل با گرفتن گواهی عدم پرداخت در ظرف مدت ۶ ماه قابل تعقیب کیفری است؟
● پاسخ : توافق بر اینکه مبلغ چک  به طور اقساط پرداخت شود در واقع تبدیل تعهد است و با توجه به نص صریح بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی در واقع تبدیل تعهد رخ داده و بنابراین متعهد نسبت به تعهد اصلی (پرداخت چک بلامحل)بری می گردد.

سوال: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟
● جواب : چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی در میان باشد ، مانند اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.

سوال:آیا موجر می تواند در هنگام تخلیه عین مستاجره ، اجاره بهای معوقه را از مبلغ ودیعه کسر کند ؟
● جواب :در مواردی که مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره از عین مستاجره را تخلیه نمی کند و موجر برای تخلیه به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه کند ،باید کل مبلغ ودیعه را به آن دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان به دایره اجرا تحویل دهد .
دایره اجرا ، همان مبلغ را به مستاجر نمی دهد و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر ، اقدام به رد آن به مستاجر می کند .

سوال : مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در چه مرجعی است؟
● پاسخ : رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با توجه به بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

سوال : چنانچه خریدار ملکی ادعای فسخ معامله به خیار غبن (مغبون واقع شدن) نموده است ولیکن در ملک خریداری شده تصرف نموده است ، آیا این تصرف به معنای رضایت در معامله تلقی می شود؟
● پاسخ : صرف سکونت مانع از اعمال خیار غبن نمی باشد ، بنابراین درصورتیکه خریدار بعد از سکونت از غبن مطلع شده و آن را نیز اعلام نموده باشد حق فسخ معامله وجود دارد.

سوال : حق شفعه چیست و چه زمانی از این حق می توان استفاده کرد؟
● پاسخ : بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو شریک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منقل کند منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به وی بدهد ومبیع (حصه فروخته شده ) را تملک کند ، این حق را حق شفعه می گویند. حق شفعه فقط در اموال غیرمنقول مشترک بین دو نفر قابل اعمال است.

سوال : اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟
● پاسخ : استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستندو غالباًاستشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید.

سوال : آیا ظهرنویس چک و سفته هم محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه می شود ؟
● پاسخ : مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت این نوع خسارت متوجه ظهرنویس می شود.

سوال : در تصادفی که صورت می گیرد آیا زیان دیده می تواند دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت و تنزل قیمت خودرو را مطرح نماید؟
● پاسخ : زیان دیده می تواند کلیه خسارات اعم از هزینه تعمیر و افت قیمت ناشی از حادثه را از مقصر حادثه دریافت نماید.

سوال : در صورتیکه در معامله شرطی قرار داده شود بدین نحو که در صورت عدم پرداخت وجه چک (ثمن معامله) در موعد مقرر معامله باطل می شود ، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر ؟ و در صورت صحیح نبودن آیا شرط مزبور مبطل عقد می باشد یا خیر ؟
● پاسخ : نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی ، معامله واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و شرط عدم پرداخت ثمن معامله شرط خیار فسخ بوده و از جمله شروط مبطل عقد نمی باشد ، بنابراین شرط مذکور صحیح است.

سوال : اگر حکم بر خلع ید از عرصه ملکی صادر شود ، ولیکن نسبت به اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادره قطعی گردد ، آیا حکم حکم خلع ید از عرصه با وجود اعیانی قابلیت اجرا دارد؟
● پاسخ : با توجه به مواد قانونی اجرای حکم خلع ید بلا اشکال است ولیکن چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به ایجاد بنا کرده باشد به مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت.

سوال : در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر ، موجر چه راه حل های قانونی دارد؟
● پاسخ : با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی ، با انقضای مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا کند .

سوال : چنانچه سفته فاقد تاریخ باشد شرایط اقدام قانونی چگونه است ؟

● پاسخ : زمانیکه سفته فاقد تاریخ باشد عندالمطالبه تلقی شده و موعد مطالبه به ارده دارنده سفته است .

سوال : در املاکی که دارای سرقفلی است مسئولیت پرداخت مالیات چگونه است ؟
● پاسخ : مالیات بر درآمد بر عهده مستاجر است و مالیات بر اجاره بر عهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند.

سوال : اگر وصی نامه دارای امضای موصی(متوفی) نباشد و فقط به خط وی باشد از لحاظ قانونی چه اعتباری دارد ؟
● پاسخ : بر اساس ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی ، وصیت نامه خود نوشت در صورتی دارای اعتبار است که به خط موصی (متوفی ) نوشته شده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. مگر اینکه صحت وصیت نامه از سوی دادگاه تنفیذ شود.