وصول مطالبات

وصول مطالبات

مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، قرارداد و یا اسناد عادی باشد.

اینگونه مطالبات فاقد وصف کیفری هستند و ذینفع می تواند از طریق اقامه

دعوای حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید .

بنابر رویه موجود ذینفع می تواند برای مطالبات ناشی از قرارداد یا اسناد عادی

درخواست توقیف اموال و یا ممنوع الخروج کردن بدهکار را درخواست نماید .

و چنانچه اموالیی از وی بدست نیامد ، خواهان می تواند با درخواست اعمال ماده

۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار را جلب و روانه زندان نماید.

این مؤسسه با بهره مندی از وکلای متخصص در امور قراردادها

و مطالبات آمادگی خود را جهت همکاری با شهروندان محترم  و وصول مطالبات ایشان اعلام می دارد.

قتل

قتل را در متون فقهی ازهاق نفس معصومه تعریف کرده ­اند.

مفهوم اصطلاحی قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات انسانی که مورد حمایت قانون است.

آغاز حیات، تولد انسان یعنی زمان جدا شدن از رحم با قابلیت زنده ماندن است و پایان حیات مرگ مغز است.

قتل با توجه به عنصر روانی مرتکب به سه دسته­: قتل عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می­شود.

قتل عمد زمانی رخ می­دهد که مرتکب قصد انجام فعل و قصد نتیجه یعنی کشتن فرد را دارد.

طبق قانون سه حالت دیگر نیز مشمول عنوان قتل عمد می­شود

توهین

 

توهین در لغت از ریشه وهن و به معنای خفیف و خوار کردن می باشد .

و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری اعم از قول ، فعل ، کتابت

و اشاره به گونه ای که موجب وهن حیثیت طرف مقابل از نظر عرف جامعه قرار بگیرد.

توهین در معنای دقیق تر عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ

یا صحیح به هر وسیله و ابزاری که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که از نظر عرف

وعادت وجب کسر شأن و باعث خفیف شدن طرف دیگر گردد.