مطالبه طلب

مطالبه طلب و وجه چیست و چگونه انجام می شود؟

یکی از مهم ترین مباحث موجود بحث مطالبه طلب و وجه است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

امروزه انجام معاملات بدون قرض و طلب غیر ممکن به نظر می رسد.

مخصوصا که افزایش جمعیت و همچنین سرعت زندگی باعث شده است که روابط پیچیده تر شوند.

 

طلب چیست؟

وقتی فردی پولی را به کسی قرض می دهد و توافق می کند

که فرد قرض گیرنده در تاریخ معینی آن را پس بدهد.

در صورتی که فرد قرض گیرنده به تعهدش عمل نکند، قرض دهنده به عنوان طلبکار می تواند

علیه قرض گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش (پولی که قرض داده) اقامه دعوا به خواسته «مطالبه طلب» نماید.

برای داشتن مدرک جهت ارائه به مراجع قانونی توصیه می شود

که در هنگام قرض دادن حتما بین خود و قرض گیرنده سندی را تنظیم کرده و آن را امضا و اثر انگشت بزنید.

همچنین حداقل دو شاهد عاقل و بالغ نیز زیر آن را امضا کنند.

 

مطالبه طلب

چه زمانی می توانیم برای مطالبه وجه اقدام کنیم؟

نکته مهم و اساسی برای مطالبه حق یا وجه این است که حال و منجز باشد.

یعنی تاریخ سررسید آن فرا رسیده باشد یا از موعد مقرر گذشته باشد

و همچنین مطالبه آن منوط و مشروط به شرایط خاصی نباشد.

اگر برای آن سررسید معین نشده باشد، هرگاه طلبکار حق خود را بخواهد بدهکار موظف است

بدهی خود را پرداخت کند.

در صورتی که موعد طلب فرا نرسیده باشد، نمی توان در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا نمود

حتی اگر بدهکار بخواهد از کشور فرار کند.

مراجع قانونی برای ارائه دادخواست مطالبه وجه و طلب

شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به مطالبه طلب تا سقف بیست میلیون تومان را  دارند.

بنابراین اگر طلب شما بیش از بیست میلیون باشد باید به دادگاه مراجعه کنید.

چه کس یا کسانی می توانند مطالبه طلب کنند؟

کسانی که وجهی را به صورت قرض یا بابت یک سند یا فاکتور یا قرارداد از شخصی طلبکار می باشند.

البته فقط همان فرد به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا می تواند

علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب داده و طرح دعوا کند.

همچنین در صورت فوت فرد مورد نظر ورثه وی به شرط داشتن گواهی انحصار وراثت

می توانند علیه بدهکار دادخواست مطالبه وجه و طلب بدهند.