نقل وانتقال علامت تجاری

نقل وانتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری ممکن است قهری و یا اختیاری باشد .

با این توضیح که با فوت مالک حقیقی ،ورثه با دردست داشتن

اصل گواهی و گواهی انحصار وراثت و مفاصاحساب مالیاتی جهت انتقال علامت

تجاری به اداره مراجعه و پس از طی مراحل اداری ، علامت تجاری به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم

و مراتب پس از درج در روزنامه رسمی و ثبت در دفتر و ظهرنویسی در سند به مالکین جدید انتقال می یابد.

نوعی دیگر از انتقال ، انتقال منافع از علامت تجاری می باشد که ممکن است به دلایل مختلفی همچون

عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری صورت پذیرد که در این صورت مالک، منافع علامت

تجاری خود را برای مدتی معین به شخص دیگری واگذار می نماید

که این امر نیز پس از طی مراحل اداری و درج در روزنامه رسمی و ثبت دفتر و ظهرنویسی به مالک

جدید برای مدت معین انتقال می یابد و مالک جدید می تواند از منافع آن بهره برداری نماید.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان دراین زمینه با استفاده از تجربیات وکلای پایه یک و متخصص ثبتی

تا حصول نتیجه نهایی و مطلوب در کنار شمابوده و به شما عزیزان در ثبت و نقل و انتقال علامت تجاری خواهد بود.

خدمات ثبتی ثبت اختراع نقل وانتقال علامت تجاری

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری به هر عدد، تصویر، نشان، حروف و یاحتی علائم سه بعدی که قابل دیدن هستند، گفته می شود

که وظیفه ی آن ها این است که محصولات و یا خدمان یک فرد و یا بنگاه تجاری

را از کالاها و خدمات سایر افراد و یا بنگاه های تجاری متمایز سازد.

 

علامت تجاری موجب ایجاد وجه تمایز شده و همین مساله موجب می شود

تا مصرف کننده نسبت به محصولات و خدمات این بنگاه وفادار شده

و تمایل و رغبت بیش تری نسبت به استفاده از آن داشته باشند.