وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری در کل امکان طرح پرونده ی کلاهبرداری

و همین طور دفاع از اتهام کلاهبرداری را دارد.

 

در هیچ کدام از قوانین کیفری، دروغ جرم محسوب نمی شود ولی زمانی که دروغ با بردن مال غیر همراه باشد،

در این صورت جرم کلاهبرداری تحقق می یابد.

 

کلاهبرداری می تواند می تواند وقوع کلاهبرداری و یا دیگر جرائم را شناسایی کند

و در مورد این که موضوع مطرح شده شامل حکم کلاهبرداری می شود یا نه؛ می تواند مشاوره حقوقی لازم را ارائه دهد.

 

وکیل کلاهبرداری

 

در همه ی کشورهای جهان قوانینی برای جرم کلاهبرداری تعریف و تعیین شده اند

و برای آن ها مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است.

 

در واقع باید بگوییم که وکیل کلاهبرداری و وکیل کیفری عموما از یک جنس می باشند

و امکان ارائه ی مشاوره حقوقی در زمینه ی جرائم کیفری

و در کل تعریف و تشریح ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی در این زمینه را دارند.

 

گاهی اوقات می بینیم که تعریف کلاهبرداری بر کاری کاملا درست و مبرهن است

ولی نوع عملکرد کلاهبردار به گونه ای است

که از مفاد قانون برای اجرای نقشه های کلاهبرداری خود استفاده می کنند

ولی از تعقیب کیفری و مجازات دور می مانند.

 

از جمله مسائلی که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد

می توان به کلاهبرداری کارمندان دولت، کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری سازمان یافته،

مجازات شروع به کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری با تحصیل مال نامشروع و … اشاره نمود.

 

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری قابلیت تعلیق و تبدیل به حبس کم تر از یک سال را ندارد.

مجازات جزای نقدی نیز به مقدار دو برابر مال برده شده می باشد.

و رد مال نیز از جمله مجازات های ارتکاب جرم کلاهبرداری می باشد.

 

معاونت در کلاهبرداری، سردستگی در کلاهبرداری، کارمند دولت بودن و ارتکاب جرم کلاهبرداری،

مشارکت در کلاهبرداری و شروع به جرم کلاهبرداری که هر یک از آن ها دارای مجازات خاص خود می باشند.