پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی به دلیل پرداخت نکردن مالیات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را دریافت و کلیه امور وفعالیتهای مربوطه را در آن درج نمایند.

 

پلمب دفاتر قانونی

 

 

هدف از استفاده از این دفاتر که در قانون تجارت تعریف شده اند این است که

در آخر هر سال مالی و زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارائه می گردد تا بر اساس مندرجات آن و البته با لحاظ اینکه شرایطی که قانون مقرر داشته رعایت شده باشد از جمله اینکه به ترتیب و بدون تراشیدگی و خط خوردگی ولاک گیری  باشد و… مبنای تعیین مالیات خواهد بود.

در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس تعیین و مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات در صورت تغییر داشتن

مهر شرکت

پروسه پلمپ دفاتر بین ۱ روز کاری تا ۱ماه انجام می گیرد.