چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک

 

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک
تعریف عقد یا قرارداد

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد توافق انها باشد .

یکی از شایع ترین عقود عقد بیع است.
جالب این است بدانیم در عقد بیع کافی است گفته شود خریدم و فروختم به محض گفتن این الفاظ عقد واقع میشود و اثر خود را که انتقال مالکیت است میگذارد.نتیجه این که اگر بعداز عقد قیمت مال کم یا زیاد گردد این تغییر قیمت در مال خریدار ایجاد میشود.

از نظر قوانین ثبتی کسی مالک شناخته میشود که سند رسمی به نام او صادر شده باشد.
نحوه ی فعالیت بنگاه های مشاور املاک:

الف)نحوه ی فعالیت بنگاههای مشاور املاک متناسب با عملکرد فروشنده:
ابتدائا فروشنده به بنگاه مراجعه کرده و مشخصات ملک خود را اعلام میدارد و یا اینکه در روزنامه اگهی میکند.
در مورد تعیین قیمت یا خودش اعمال نظر میکند یا از مشاورین  املاک در این خصوص نظر میدهند.
در مواردی که در روزنامه اگهی شده بعضا شرکت هایی وجود دارند که با فروششندگان تماس میگیرند و مشخصات ملک انان را در فایل هایشان قرار میدهند و ان فایل ها را به مشاورین املاک میدهند در قبالش حق الزحمه دریافت میکنند.

ب)نحوه ی فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب

شرایط خریداران :

برخی شهروندان برای خرید مسکن به آژانس مراجعه میکنند ومشاورین املاک آنان را راهنمایی به خرید میکنند.حال ممکن است قصد خرید نقد داشته باشند یا اقساط .

برخی خریداران بساز و بفروش هایی هستند به صورت کلنگی خانه ها را معامله میکنند و از بهای واقعی کمتر خریداری میکنند.

دسته ایی دیگری از خریداران مشاورین املاک میباشند .

*قرارداد در فرمهای چا پی مخصوص تنظیم میگردد .

یک سوم کل قیمت در دفتر املاک ثبت داده میشود و یک سوم آن در هنکام تحویل ملک و تادیه ما بقی آن به هنگام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی.
نکاتی در خصوص مشکلات مو جود در معاملات در آژانس های املاک :
مشاورین آژانس قرداد را بعد از تنظیم در اختیار فروشنده قرار میدهند با این عمل ممکن است فروسنده ملک خود را به اشخاص دیگری بفروشد و معملات معارضی اننجام دهد.برای رفع این مشکل لازم است سند مالکیت در اختیار اولین اژانس املاک قرار گیرد تا از این معاملاات معارض جلوگیری گردد.

سوال:
آیا بیع نامه ایی که در آژانس املاک تنظیم گردیده میتواند موجب این شود که الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از مراجع قضایی بخواهیم؟

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد میگردد تا زمانی که مورد مخالفت قانون گذار قرار نگرفته بین انان معتبر و لازم الاجراست بنابراین بیع نامه ی تنظیمی در اژانس املاک از این قاعده مستثنی نیست .

اگر فروشنده دارای سندمالکیت رسمی از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند خریدار میتواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.

به عنوان ضمانت اجرا میتوان در بیع نامه شرط کرد اگر فروشنده در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشد و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدامی نکرد خریدار میتواند از وی بابت عدم حضور وی خسارتی در یافت نماید.

البته لازم به ذکر است عدم حضور به موقع فروشنده در دفتر خانه خللی به معامله وارد نمی آورد و معامله در هر صورت معتبر است .

برای استحکام قرارداد بیعنامه تنظیمی در فرم اتحادیه مشاوران املاک  مکانی را برای امضای شهود قرارداده اند که بهتر است این قسمات توسط شهود قابل اعتماد امضا شود.