چگونگی رسیدگی به شکایات مالیاتی

 

در این مطلب توسط وکیل پایه یک دادگستری با مراحل رسیدگی به شکایت های مالیاتی آشنا خواهیم شد :

 

این یک امر طبیعی و مسلم است که اعتراض به میزان مبلغ مالیات که برای مودیان مالیاتی از سوی مقامات مالیاتی کشور تعیین می شود ، از حقوق مودیان می باشد و رسیدگی به شکایات ایشان و رفع ابهام برای آن ها ، امری واجب است  .

طبیعی است که احتمال زیادی دارد که هر شخصی روزی مجبور شود به اداره مالیاتی مراجعه کند و با این اداره سرو کار خواهد داشت . از این رو موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان توضیحاتی در این مقوله ارائه می دهد .

شکایت از  میزان و نحوه محاسبه مالیات

در زمینه امور مالیاتی ، شما باید با طریقه ی ارتباط و ارائه اعتراض و یا شکایت خود را به اداره مالیاتی و مسئولان مربوطه ، آشنا باشید . در غیر این صورت امیدی به رسیدگی و حل و فصل مسئله شما نیست .

در نتیجه این مطلب را با دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل ، با ما در ارتباط باشید .

مراجع اداری

شما می توانید حداکثر تا سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص ، به مندرجاتی که در زمینه آن ها ابهام دارید ، اعتراض خود را به مراجع پاسخگوی اداره امور مالیاتی ، اعلام نمایید .

در ابتدا برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به شکایت شما ، اعتراضتان در بخش اداری مورد رسیدگی واقع می شود و طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ،  در مواردی که برگ تشخیص صادر شده و به مودی ابلاغ می شود ،

چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود ( کارمند حقوق بگیر و یا وکیل قانونی )  به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد،

به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید .

 

مراحل و نحوه رسیدگی به شکایات مالیاتی

به محض وصول اعتراض کتبی و پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی لازم است که اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد .

فاصله‌ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه‌ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد ، مگر اینکه شخص مودی تقاضای تاخیر کند و از طرف مراجع مربوطه ، پذیرفته شود .

در هنگام طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی موظف است در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را ارائه دهد .

عدم حضور مؤدی مالیاتی یا نماینده وی یا نماینده سازمان مالیاتی مانع از رسیدگی هیأت نخواهد شد و روند رسیدگی ، ادامه می یابد .

در صورتی که پرونده ناقص و یا نیازمند به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را بطلبد ، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن جلسه قرار تعیین خواهد نمود .

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر

به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانونهای مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

یکی از مناسب ترین روش ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دعاوی حقوقی ، مشاوره حقوقی با یک وکیل می باشد که موسسه حقوقی چتر عدالت این امکان را برای شما فراهم کرده است .

هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

به شکایتی که شامل موارد زیر باشد ، خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

۱-      در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.

۲-      در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی وظایفی دارد که یکی از این وظایف ، رسیدگی به اعتراضات مؤدی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است.

البته این نکته به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته ، می باشد .

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی ، بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیأتها و کمیسیون ها نظارت می کند و این نظارت از راه رسیدگی قضایی صورت می پذیرد .

از طریق سایت چتر عدالت می توانید از خدماتی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی رایگان بهره مند شوید .