اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹
فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن   در این مطلب موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان در مورد فرجام خواهی و قوانین مقرر شده در خصوص این […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران در این مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی  را مورد بررسی قرار می دهیم. ایران به عنوان […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
برابری يا عدم برابری ديه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد    برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد را می توانیم یکی از جنجالی ترین مباحث موجود […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

بیمه حقوقی چیست ؟

بیمه حقوقی چیست ؟ بیمه حقوقی چیست و چرا باید از بیمه حقوقی استفاده کنیم. مواردی است که در ادامه به آن می پردازیم. موسسه حقوقی […]
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در مورد پشت نویسی چک

در این مطلب قصد داریم تا در مورد پشت نویسی چک و یا همان ظهرنویسی چک و ابعاد مختلف حقوقی آن بحث کنیم. امیدوارم که مورد […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۷
مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل در مورد قوانین چک

مشاوره با وکیل در مورد قوانین چک شما می توانید به وسیله ی مشاوره با وکیل در خصوص چک و همچنین در هنگام برگشت خوردن چک […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
وکیل خانواده

نقش وکیل خانواده در ایران و کشورهای پیشرفته

وکیل خانواده در کشورهای پیشرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته در کنار پزشک خانواده، هر خانواده ای یک وکیل خانواده نیز دارد که هزینه ی آن را […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
وکیل خانواده

نظر وکیل خانواده در مورد امور حقوقی خانواده

نقش پر رنگ خانواده در جامعه همه افراد در خانواده چشم به جهان باز می کنند. به همین خاطر خانواده اولین جایی است که انسان آن […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در مورد صدور چک

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک به صورت زیر تعریف می شود: چک نوشته ای می باشد که بر اساس آن صادر کننده ی چک، همه […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در مورد تنظیم وصیت نامه

مشاوره حقوقی در مورد اصول تنظیم وصیت نامه بر اساس ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی، وصیت‌ نامه هایی که در دادگاه قابل قبول هستند به سه […]