فروردین ۲۶, ۱۳۹۹
دفاتر تجاری

انواع دفاتر تجاری و کاربردهای هر کدام

دفاترتجارتی هر کسی که کسب و کار و تجارتی را شروع می کند برای ثبت کارهای خود باید از دفاتر تجاری استفاده کند.   ماده ۶ […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
ثبت شرکت سهامی

شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامیثبتش

تعریف و تشکیل شرکت سهامی قانون تجارت ایران در باب سوم، مبحث اول خود به تعریف و تشکیل و شرایط ثبت شرکت سهامی پرداخته است. این […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت تغییر موضوع شرکت شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی   شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی   شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

انحلال شرکت

انحلال شرکت انحلال شرکت شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود : ۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی خاص شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

ثبت شرکت بامسئولیت محدود ثبت شرکت بامسئولیت محدود این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت مؤسسه

ثبت مؤسسه   ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و […]