اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

سایر خدمات

پلمب دفاتر قانونی ( سایر خدمات ) سایر خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

علامت تجاری

تنظییم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری علامت تجاری گاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

تغییرات شرکت

تغییرات مدیران شرکت تغییرات شرکت مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند. مدیران توسط مجمع […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

ثبت شرکت

ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از […]